Το στρώμα της ημέρας

Σάββατο, 07 Δεκέμβριος 2013 01:11 διαχειριστής
Εκτύπωση

Εικόνες της Γης που λαμβάνονται από το διάστημα δείχνουν ότι η ημέρα είναι ένα πολύ λεπτό στρώμα το οποίο δεν υπερβαίνει πάχος μικρότερο από το ένα εκατοστό της.….


Εικόνες της Γης που λαμβάνονται από το διάστημα δείχνουν ότι η ημέρα είναι ένα πολύ λεπτό στρώμα το οποίο δεν υπερβαίνει πάχος μικρότερο από το ένα εκατοστό της διαμέτρου της γης! Αυτό το στρώμα πέφτει συνεχώς φυσικά όπως πέφτει το  δέρμα, και αντικαθίσταται από το σκοτάδι με ένα συγκεκριμένο σύστημα. Αυτό μας έχει πει το Ιερό Κοράνι (Yasin 36:37), «Και ένα Σημείο (επίσης) έχουν την Νύχτα. Αποσύρουμε την Ημέρα (το φως) απ’ αυτή, και τότε, να τους, που βουτουν στα σκοτάδια».  Ο  άνθρωπος δεν ήταν σε θέση να δεί αυτό στρώμα με σαφήνεια πριν από τον εικοστό αιώνα, αλλά το Θαυμάσιο Κοράνι μας είπε γι 'αυτό πριν από 14 αιώνες. Δεν είναι αυτός ο στίχος, μια ακόμη μαρτυρία για την αλήθεια του Ιερού Κορανίου;

--------------------

Συγγραφεας: Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/el