Άστρο διαπεραστικής λαμπρότητος

Σάββατο, 07 Δεκέμβριος 2013 01:55 διαχειριστής
Εκτύπωση

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πρόσφατα ότι υπάρχουν παλλόμενα αστέρια που παράγουν ήχους σαν σφυριά. Ως εκ τούτου, τα κάλεσαν τα «Κοσμικά Σφυριά»..….


Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πρόσφατα ότι υπάρχουν παλλόμενα αστέρια που παράγουν ήχους σαν σφυριά. Ως εκ τούτου, τα κάλεσαν τα «Κοσμικά Σφυριά». Επίσης παρατήρησαν ότι αυτά τα αστέρια παράγουν βαρυτικά κύματα που διαπερνούν τα πάντα! Αυτό είναι κάτι που μας ενημέρωσε το Θαυμαστό Κοράνι, (86:1-3), «Μα τον ουρανό και τον νυχτερινό επισκέπτη (το άστρο του). Τι –όμως θα σου εξηγήσει, (ενημερώσει), τι είναι ο Νυχτερινός Επισκέπτης(άστρο) ; (Είναι) το άστρο της διαπεραστικής λαμπρότητας. Όταν διαβάζουμε αυτό το Κορανικό Θαύμα δεμ μπορούμε παρά να δοξάζουμε τον Αλλάχ, Τον Παντοδύναμο.

--------------------

Συγγραφεας: Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/el