عكس و سوره: سورهء مباركهء صف و نام محمد

يكشنبه ، 24 شهریور 1392 ، 02:53 مدیریت
چاپ

در سورهء صف مژدهء آمدن پيامبر گرامي ما، از زبان حضرت عيسي (ع) ذكر شده است و حروف نام ايشان با عدد هفت (عدد معجزه انگيز در قرآن) تناسب دارد.......


آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 24 شهریور 1392 ، 02:58