عكس و سوره: سورهء نور و عدد 24

چهارشنبه ، 27 شهریور 1392 ، 21:53 مدیریت
چاپ

سورهء نور بيست و چهارمين سورهء قرآن است و كلمهء نور 24 بار در كل قرآن تكرار شده است؛ اما مشتقات آن (منير، نوركم، نوره...)7 بار در سورهء نور و 49 بار در كل قرآن تكرار شده است، يعني 7×7 دفعه؛  كه هفت همان عدد اعجاز انگيز قرآن است.......