سياه دانه

شنبه ، 19 اسفند 1391 ، 19:54 مدیریت
چاپ

برخي از تحقيقات نشان داده كه سياه دانه داراي موادي براي....


برخي از تحقيقات نشان داده كه سياه دانه داراي موادي براي پيشگري از بيماريها مي‌باشد و سيستم دفاعي بدن را مقاوم مي‌سازد. همچنين از فوايد ديگر سياه دانه اين است كه از انسداد رگهاي خوني جلوگيري مي‌كند.   به همين منظور پيامبر (ص) فرموده:

 "سياه دانه دواي هر درد مي‌باشد مگر مرگ كه هيچ دوايي ندارد"

(روايت شده از بخاري و مسلم)

 

تحقيقات نشان داده كه سياه دانه براي درمان بيماريهاي ميكروبي و انگلي مفيد مي‌باشد و مي‌‌توان از روغن آن براي درمان اگزما استفاده كرد. همان طور مي‌توان از پودر سياه دانه را همراه با شير محلي و عسل براي درمان ناتواني جنسي استفاده كرد.   همانطور كه پيامبر فرموده:

"سياه دانه دواي هر دردي است."

 

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa