شیر شتر

چهارشنبه ، 15 خرداد 1392 ، 20:12 مدیریت
چاپ

پژوهشی که در سال 2005 م درمجله¬ی علوم آمریکا منتشر شد، نشان می¬دهد که شیرشتر در درمان سرطان....


پژوهشی که در سال 2005 م درمجله¬ی علوم آمریکا منتشر شد، نشان می¬دهد که شیرشتر در درمان سرطان، التهابات ویروسی و بیماریهای مزمن و همچنین درمان بیماریهای قلب و رگهای خونی سودمند است. اینجاست که پی می¬بریم چرا رسول خدا برای درمان بسیاری ازبیماری¬ها، امر به نوشیدن شیر شتر کرده است. {چنانکه ترمذی روایت کرده}.

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa