به هم پيوستگي درياها (1)

سه شنبه ، 20 فروردين 1392 ، 23:58 مدیریت
چاپ

دانشمندان كشف كردن كه در ميان نهرهايي كه آب گوارا و شيرين و ميان درياهايي كه آب آن شور است موانعي وجود دارد ....


دانشمندان كشف كردن كه در ميان نهرهايي كه آب گوارا و شيرين و ميان درياهايي كه آب آن شور است موانعي وجود دارد و اين موانع را از شگفتيهاي طبيعت مي‌دانندكه از تعادل زيست محيطي محافظت مي‌كنند.


 

همانا پاك و منزه مطلق خدا را كه به اين حقيقت علمي را صدها سال پيش اشاره كرده باريتعالي فرموده:

"اوست كه دو دريا را به هم پيوست اين يك گوارا و شيرين و آن يك شور و تلخ مزه و ميان آن دو فاصله و مانعي مستحكم قرار داد."  سوره فرقان – آيه 53

از نظر علمي ثابت شد كه آب دريا هرگز از حد و مرز خود بيرون نمي‌آيد و به دليل وجود اين موانع، حالت خود را نسبت به درياهاي همجوار حفظ مي‌كند.

 

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa