مورچه چگونه روزی خود را به دست می¬آورد؟

چهارشنبه ، 4 ارديبهشت 1392 ، 09:59 مدیریت
چاپ

خداوند برنامه¬ها و تجهیزاتی را در مغز مورچه تعبیه کرده که با استفاده از آن بیش از 20برابر وزن خود، ....


 

 خداوند برنامه­ها و تجهیزاتی را در مغز مورچه تعبیه کرده که با استفاده از آن بیش از 20برابر وزن خود، بار حمل کند.  مورچه می­تواند این مقدار بار را تا فاصله دوری حمل کرده و آن را برای قوت زمستانش ذخیره کند. همه این برنامه­ها را خداوند در مغز مورچه­ای قرار داده که قابل رؤیت نیست و هم­زمان با به وجود آمدن مورچه، این برنامه­های ضروری نیز برای ادامه زندگی­اش، وجود دارد. چه کسی این فناوری­ها را در اختیار مورچه قرار داده است؟ خداوند می­فرماید:

چه بسا جنبنده‌ای که قدرت حمل روزی خود را ندارد، خداوند او و شما را روزی می‌دهد؛ و او شنوا و داناست. [العنكبوت: 60].

 

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa