اعجاز در محيط زيست 5

شنبه ، 20 مهر 1392 ، 14:03 مدیریت
چاپ

امروزه دانشمندان بر لزوم حفظ محيط زيست از طريق توجه به نظافت خيابان ها و شهرها تاكيد دارند كه اين امر در بهداشت انسان ها، گياهان و حيوانات تاثير مثبت دارد....


امروزه دانشمندان بر لزوم حفظ محيط زيست از طريق توجه به نظافت خيابان ها و شهرها تاكيد دارند كه اين امر در بهداشت انسان ها، گياهان و حيوانات تاثير مثبت دارد... خانم فرانسيسكا دوشاتل مي گويد: «حضرت محمد (ص) توجه خاصي به محيط زيست به ويژه زمين داشته است تا جايي كه خاك را ماده اي مطهر (پاك كننده) دانسته و علم عملا نشان داده است كه خاك، حاوي آنتي بيوتيك هايي است كه ميكروبها را از بين مي برد. ايشان فرموده اند:«زمين براي من سجده گاه و پاكيزه قرار داده شده است» اين حديث شامل اشارهء شگفت حضرت رسول (ص) به پاكيزگي خاكِ زمين و لزوم حفظ آن ميباشد زيرا انسان بر آن سجده ميكند و در نتيجه شايسته است به آن توجه نموده و آن را به بيهودگي هدر نداد.

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa