اعجاز در زمينهء محيط زيست 9

شنبه ، 20 مهر 1392 ، 22:07 مدیریت
چاپ

تحقيقات جديد لزوم حفاظت از منابع آب شيرين و اجتناب از آلوده نمودن آن ها را آشكار كرده است....


تحقيقات جديد لزوم حفاظت از منابع آب شيرين و اجتناب از آلوده نمودن آن ها را آشكار كرده است. از همين روست كه نبي گرامي اسلام نيز مؤمنان را امر كرده كه آب ها را از طريق دفع ادرار در آب راكد آلوده نكنند تا آب آلوده نشود و منابع آب حفظ شوند. از ابي هريره (رض) نقل شده كه پيامبر اكرم (ص) فرمود: در آب راكدي كه جريان ندارد نبايد دفع ادرار كنيد و سپس در آن غسل كنيد. {رواه مسلم} با دانستن اين حقايق نبوي آيا حضرت رسول شايسته آن نيست كه پيشرو حفظ محيط زيست به شمار آيد؟

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa