اعجازغیبی15

سه شنبه ، 11 تیر 1392 ، 23:52 مدیریت
چاپ

امروزه مغازه هاي فروش مسكرات دربسياري ازكشورهاي اسلامي دايرمي باشد ومشروبات الكلي را به نام هايي غيرازنام رايج آن مي شناسند....


رسول خدا كه سلام ودرود خداوند براوباد درحديثي مي فرمايد :

" گروهي ازامت من شراب را حلال مي شمرند وآن را به نام هايي غيرازنام خودش به كارمي برند." [به روايت احمد]

امروزه مغازه هاي فروش مسكرات دربسياري ازكشورهاي اسلامي دايرمي باشد ومشروبات الكلي را به نام هايي غيرازنام رايج آن مي شناسند ؛ مانند : ويسكي، وودكا ، کنیاک ، جین ، رام ، بیر(آبجو) و.... كه تمام اين اسامي جديد بوده ودرگذشته شناخته شده ومعمول نبوده است!

به راستي چه كسي نبي اكرم صلي الله عليه وآله وسلم را ازاينكه مردم چنين نام هاي جديدي رادرآينده براي شراب ابداع وگروهي ازامت اوازآنها درمحاورات خود استفاده مي كنند آگاه ساخته است ؟!

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa