رودهاي مصرباستان

جمعه ، 14 تیر 1392 ، 19:20 مدیریت
چاپ

به تازگي دانشمندان ثابت كرده اند كه اماكن باستاني (يعني جاهايي كه اهرام مصر هستند)....


به تازگي دانشمندان ثابت كرده اند كه اماكن باستاني (يعني جاهايي كه اهرام مصر هستند) - طبق نوشتهء ديلي ميل به تاريخ 17/8/2012 - روزگاري مملو از رودها و جنگل بوده است ودر نيمهء سال 2012، پس از پژوهشي كه چندين سال به طول انجاميد، از اين حقيقت علمي اطمينان حاصل شد. و شگفت آنكه قرآن كريم بيشاز 1400 سال قبل، از اين حقيقت به دقت سخن گفته است. قرآندر چندين جا از داستان فرعون و نعمتها و اموالي كه خدا به اوبخشيده بود  سخن گفته است و اينكه او تكبر ورزيد وكافر شد و خداوند به مجازات گناهانش او را غرق ساخت. ميفرمايد:(وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ) [الزخرف: 51].

(و فرعون در ميان قومش اين گونه ندا داد: اي قوم من! آيا حكومت مصر ويژهء من نيست؟ واين نهرها از زير (كاخ هاي) من روان نيستند؟ آيا (عظمت و نعمتهاي) مرا نمي بينيد؟)

اعجاز اين آيه در(وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي) و اشاره به وجود رودهايي درمصر باستان نهفته است، حال آنكه اين امر در زمان نزول قرآنكريم معلوم نبود. سبحان الله.

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa