سجده

جمعه ، 19 مهر 1392 ، 13:15 مدیریت
چاپ

دانشمندان فوايد بسياري براي سجده يافته اند. سجده منجر به افزايش جريان خون در رگها ميشود و خون را به مغز تلمبه مي كند و اين تاثير مثبتي بر....


دانشمندان فوايد بسياري براي سجده يافته اند. سجده منجر به افزايش جريان خون در رگها ميشود و خون را به مغز تلمبه مي كند و اين تاثير مثبتي بر حالت روحي انسان دارد و خود را به خدا نزديكتر احساس مي كند و اندوهش از بين ميرود زيرا خداوند  تعالي برتر و بزرگتر از دنيا و ما فيها است... به همين سبب پيامبر (ص) در پاسخ به مردي كه خواسته بود در بهشت همراه پيامبر باشد فرمود: خود را با سجدهء زياد به زحمت انداز. {رواه مسلم} 

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa