پياده روي به سوي مساجد

سه شنبه ، 3 ارديبهشت 1392 ، 23:27 مدیریت
چاپ

تمام بررسي هاي پزشكي جديد براهميت ورزش پياده روي دردرمان بسياري از بيماريها ودر راس آنها فشارخون ، ....تمام بررسي هاي پزشكي جديد براهميت ورزش پياده روي دردرمان بسياري از بيماريها ودر راس آنها فشارخون ، بيماري قلبي وقندخون تاكيد دارند ؛ به طوريكه پياده روي روزانه به مدت نيم ساعت برعملكرد بهترقلب ، تنظيم كاركرد آن ، بهترشدن حالات رواني ، با نشاط كردن عضلات ، رهايي ازفشارهاي روزانه زندگي ، اضطراب وافسردگي اثرقابل توجهي دارد .

ازمصاديق رحمت پيامبر (ص) نسبت به مؤمنين اين است كه براي آنان ورزش پياده روي به سوي مساجد را قرار داد كه درآن پاداش بزرگي است واين حديث ازفرمايشات اوست كه     مي فرمايد :

" بيشترين پاداش درنماز براي كساني است كه مسيرهاي عبورشان (به سمت مسجد) دورترباشد . (به روايت مسلم)

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa