منفجر شدن ستاره‌ها

شنبه ، 15 مهر 1391 ، 23:11 مدیریت
چاپ


پس آنگاه كه آسمان شكافته شود و همچون اديم سرخ فام گردد...

منفجر شدن ستاره‌ها كوچكترين نشانه‌اي است از دو نيم شدن آسمان در روز رستاخيز است. دانشمندان كشف كردند كه وقتي ستاره‌اي منفجر مي‌شود به صورت گلي با رنگهايي زيبا درمي‌آيد. اين حقيقت را قرآن قبل از 14 قرن آشكار ساخته و خداوند در مورد روز رستاخيز مي‌فرمايد:

 

"پس آنگاه كه آسمان شكافته شود و همچون اديم سرخ فام گردد."

(سوره الرحمن – آيه 37)

پاك و منزه باد پروردگار را.

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

منبع: NASA