در هم شدن شب و روز

شنبه ، 15 مهر 1391 ، 23:12 مدیریت
چاپ

به دليل پيچيده بودن پديده درهم شدن شب و روز دانشمندان براي كشف اين موضوع....

به دليل پيچيده بودن پديده درهم شدن شب و روز دانشمندان براي كشف اين موضوع از كامپيوتر استفاده كردند و به اين نتيجه رسيدند كه درهم شدن شب و روز در طول 24 ساعت شبانه روز و بدون توقف انجام مي‌گيرد.

قرآن اين پديده را توصيف كرده مي‌فرمايد:

 

"اين ياري از‌ آن روست كه خداوند قادر است چنانكه شب را در روز درمي آورد و روز را در شب درمي‌آورد وا ينكه خدا شنوا و بيناست."

(سوره الحج – آيه61)

سؤال اينجاست كه چه كسي 14 قرن پيش از درهم شدن شب و روز در طول شبانه روز آگاهي داشت و اين پديده نشانه‌اي از نشانه‌هاي خداوند است كه استحقاق تفكر را دارد.

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

منبع: NASA