ابتداي و انتهاي هر آيه

يكشنبه ، 20 اسفند 1391 ، 22:55 مدیریت
چاپ

از شگفتيهاي عدد هفت اينكه ابتداي و انتهاي هر آيه در....


از شگفتيهاي عدد هفت اينكه ابتداي و انتهاي هر آيه در قرآن از هفت كلمه مي‌باشد. اول آيه (بسم الله الرحمن الرحيم) چهاركلمه و انتهاي آيه (من الجنه و الناس) 3 كلمه و مجموع آنها 4+3=7 مي‌باشد و اما در اولين سوره (فاتحه) تعداد كلمات آن 29 كلمه و آخرين سوره (ناس) تعداد كلماتش 20 كلمه مي‌باشد كه مجموع 29+20=49=7×7

همانا پاك و منزه مطلق است خدا را!

 

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa