ريشه هاي كوهها

دوشنبه ، 24 اسفند 1388 ، 22:25 مدیریت
چاپ

 

دانشمندان به تازگي دريافتند كه هر كوهي بر روي زمين....

دانشمندان به تازگي دريافتند كه هر كوهي بر روي زمين داراي يك ريشه به عمق چند كيلومتر در زير زمين مي‌باشد و تا هنگام نازل شدن قرآن كسي از اين حقيقت علمي آگاه نبود ولي قرآن بدان اشاره كرده مي‌فرمايد:

"و كوهها را مانند ميخهايي آفريديم"

(سوره النبأ-آيه 7)

 

چه كسي پيامبر را از اين موضوع آگاه ساخت؟

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa