Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Geceyi Durmadan Kovalayan Gündüz

e-Posta Yazdır PDF

Yer küresi kendi etrafında dönduğu sırada bazı görüntüleri alıp bu görüntüleri hızlı bir şekilde yürüttüğümüzde ….Yer küresi kendi etrafında dönduğu sırada bazı görüntüleri alıp bu görüntüleri hızlı bir şekilde yürüttüğümüzde, karanlık ve aydınlığın sürekli bir takip ve kovalama içinde olduklarını açıkça görürüz. Karanlık adeta bu ince aydınlık tabakasına ulaşmakta, ancak onu bir türlü yakalayamamaktadır. Yer küresinin hareket halini, gündüzün geceyi, gecenin de gündüzü nasıl buruduğunu keşfetmek için elbette ki, büyük bir çabaya, çok miktarda paraya, uzay araçlarına, çeşitli araç ve gereçlere ve yüzlerce araştırmacıya ihtiyaç vardır.

Kuran ne yüce bir kitaptır ki; gece ile gündüz hakkındaki bu tabloyu, gecenin gündüzü nasıl buruduğunu, durmadan onu takip edip kovaladığını bize Kuran perspektifi ile şöyle tasvir etmektedir. “geceyi , durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örter”. (Araf: 54)

 

 --------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir