Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Rüzgâr ve bulutlar

e-Posta Yazdır PDF

 

"Biz, rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık.(Biz bunları yapmasaydık) siz yeterli suyu depolayamazdınız" ….

Bilim adamları; bulutların oluşmasında rüzgârın büyük bir rolünün olduğunu görmüşlerdir. Rüzgâr; bitkilerin tozlanmasında olduğu gibi, suyun buharlaşmasını ve toz zerrelerini meydana getirme işini görmektedir. Bir damla su oluşturmak için her çekirdeğin etrafında milyonlarca küçük damlacık toplanır.

 

Böylece rüzgâr; yağmurun yağması için bulutların aşılanma görevini yapmaktadır. İşte Kuran-ı kerim asırlar önce buna işaret etmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Biz, rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık.(Biz bunları yapmasaydık) siz yeterli suyu depolayamazdınız" (Hicr: 22). İşte bu ayet, müminleri yüce yaratıcı olan Allah'ın azametini düşünmeye davet etmektedir.

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 

 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir