Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Gece ve gündüzün ardı ardına gelmesi

e-Posta Yazdır PDF

 

“Böylece Yüce Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar ….

Bilim adamları, gecenin gündüzün ardından gelişinin son derece anlaşılmaz bir iş olduğu kanaatine varmışlardır. Bu sebeple bu ilginç meselenin anlaşılması için incelemelerinde bilgisayarı kullanmışlardır. Fakat gecenin gündüze, gündüzün de geceye girdiğini ve bu işin, durmaksızın 24 dört saat içerisinde meydana geldiğini gördüler.

 

Yüce Allah bunu şöyle tavsif etmiştir: “Böylece Yüce Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar.” (Hac: 61). Şimdi şöyle bir soru soralım:  on dört asırdan beri gece ve gündüzün sürekli olarak bir birini takip edip, birinin diğerine girdiğini ve bu işin, düşünmeyi gerektiren yüce Allah’ın mucizelerinden bir mucize olduğunu kim biliyordu?

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 

 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir