Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Ölümün sırları – 2

Uzun ve geniş bir araştırmadan sonra bilim adamları; hücrenin ölüm programının bizzat hücre ile birlikte yaratılmış  ….Uzun ve geniş bir araştırmadan sonra bilim adamları; hücrenin ölüm programının bizzat hücre ile birlikte yaratılmış olduğunu keşfettiler. Şayet bu program olmasaydı, yeryüzünde yaşama imkânı da olmazdı derler. Aynı şekilde bilim adamları; ölümün tıpkı hayat gibi yaratılmış olduğuna vurgu yaparak, eğer ölümün varlığı söz konusu olmasaydı hayat ta olmazdı, o halde ölüm asıldır derler. İlginç olan şudur ki, biz Kuran'ın bu noktaya açıkça işaret ettiğini şu ayet-i kerime'de görüyoruz: "O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır" (Mülk: 2). O halde ölüm mahlûktur. (yaratılmıştır). Bilim adamlarının vurguladığı, Kuran'ın dediği şey de budur.

Şimdi sorulacak soru şudur: Şayet Peygamber (s.a.v.) Allah tarafından gönderilen bir peygamber değilse bu bilgiler kendisine nereden geldi? 


 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir