Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Ölümün sırları – 4

Ani ölüm vakalarının son yıllarda gözle görülür bir artış kaydettiği kalp doktorları   …. 

Ani ölüm vakalarının son yıllarda gözle görülür bir artış kaydettiği kalp doktorları  (Kardiyologlar) tarafından teyit edilmektedir. Tıp ilminin çağımızda gelişme göstermesine rağmen bu ölümlerin sayısındaki artış devam etmektedir. Bu sonuç; Birleşmiş Milletlerde özenle yapılan istatistiklere dayanmaktadır. Bu tespitlerin ortaya çıkardığı sonuca göre; bu tip ölümlerin son zamanlarda artış kaydettiği, ancak alınan her türlü koruyucu önleme rağmen bu ölümlerin önüne geçilemediği ifade edilmektedir.

Bu bağlamda; tıbbi bir mucizeyi ifade eden ve tartışma götürmeyen Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ilginç bir hadisini görmekteyiz ki, orada bu gerçek açık bir şekilde dile getirilmiştir. Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyuruyor: "Kıyamet alametlerinden biri de ani ölümlerin meydana gelmesidir" (Taberani rivayet etmiştir). Bu mucize; Allah Resulünün, Yüce Allah tarafından gönderilen bir peygamber olduğunu doğrulamıyor mu? Acaba, Allah'a tövbe edip bizi bu gibi ölümden korumasını O'ndan istememiz daha güzel ve daha doğru olmaz mı? 

 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir