Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Ölümün sırları– 5

Bilim adamları ölüm hakkında şöyle derler: Ölüm, meninin içerisinde yaratılır ve insan henüz annesinin ….


Bilim adamları ölüm hakkında şöyle derler: Ölüm, meninin içerisinde yaratılır ve insan henüz annesinin karnında iken hücreler içerisinde gelişme göstermeye devam eder. Bilim adamları bu konuya şöyle açıklık getirirler: Her hücrenin içerisinde, hücrenin hayatına hükmeden ve emniyet supabı gibi bir takım unsurlar yaratılır. Her parçalanmadan sonra bu unsurların hacmi değişir. Uzunlukları kısaldıkça ölüme daha fazla yaklaşırlar. Belli bir hacimden sonra bu hücreler üreme göstermez (çoğalma durur) ve ölürler. Kuran bize bu hadiseyi şöyle bildirmektedir: "Aranızda ölümü takdir eden biziz. Ve biz, önüne geçilebileceklerden değiliz" (Vakıa: 60). Bu şu demektir: Yüce Allah ölüm hadisesi için programlanmış özel bir düzen yaratmıştır. Bu sebeple, bilim adamları hücrenin ölümüne yeni bir terim icat ederek ona: “Hücrenin programlanmış ölümü” adını verdiler. Görüldüğü gibi, Yüce Allah’ın: “Ölümü aranızda takdir ettik” ayet-i kerimesi ilmi gerçeklerle tamamen uyuşmaktadır. Bu da Kuran-ı Kerim’in mucize oluşuna şahitlik ediyor. 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr
 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir