Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

İki Denizin Suyu –I

Bilim adamları, tatlı su nehirleri ile bu nehir sularının denize döküldüğü bölgedeki ….Bilim adamları, tatlı su nehirleri ile bu nehir sularının denize döküldüğü bölgedeki iki suyu birbirinden ayıran bir engelin bulunduğunu keşfetmişlerdir. Aynı zamanda çevrenin dengesini koruyan bu engeli, doğanın ilginç bir olayı olarak görmüşlerdir. Sübhanellah! Bilim adamları henüz bu olayı keşfetmeden yüz yıllar öncesinden, bu gerçeğe işaret eden Allah ne büyüktür. Yüce allah şöyle buyuruyor: “Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel,aşılmaz bir sınır koyan O’dur” (Furkan: 53). Söz konusu deniz suyunun; bu sağlam engel sebebiyle dengesini koruduğu ve bu sınırı geçmediği, böylece nehir suyuna karışmadığı bilimsel olarak tesbit edilmiştir.

 

 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir