Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

İki Denizin Suyu –II

Yeryüzünde bulunan her iki deniz suyunun bir birine karışmasını engelleyici su sınırları vardır ….Yeryüzünde bulunan her iki deniz suyunun bir birine karışmasını engelleyici su sınırları vardır. Örneğin:İki deniz suyunun birleştiği noktada (Kızıl denizi Hint okyanusuna bağlayan bölgede), Bab’ül-Mendeb boğazında, iki deniz suyunu birbirinden ayıran ve kilometrelerce uzunluğunda bulunan engelleyici bir sınır bölge vardır. Bu sayede her iki denizin özelliği  kendi içinde korunmuş olup, biri diğerine asla karışmamaktadır. İşte Kur’an bu büyük hakikatla ilgili olarak şöyle der: “İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır, bir birine geçip kavuşmazlar” (Rahman: 19-20).

Gerçekten de; her iki denizi birbirinden ayıran bölgede, su akıntısında bir takım karışıklık ve karışımın olduğu, ancak üzerinden binlerce sene geçmesine rağmen her denizin kendi özelliğini muhafaza ettiği görülmüştür. Sübhanellah!..Allah ne yücedir.

 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir