Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Bir İnkarcıyı İmana Getiren Kuran Ayeti

Almanya’da önde gelen bir ateist, bilimsel bazı hatalar bulup müslümanlara saldırmak  ….


 

Almanya’da önde gelen bir ateist, bilimsel bazı hatalar bulup müslümanlara saldırmak ve onları dinlerinden döndermek amacıyla Kuran üzerinde incelemeler yapmayı kararlaştırdı. Fakat Yüce Allah hikmeti gereği ona rüyada boğulmayı gösterdi. O inkarcı, tam da boğulmak üzere iken: Ya Allah! Deyip korku içinde kendi sesi ile uyandı ve kendi kendine şöyle seslendi: Nasıl olur da ben Allah’a inanmadığım halde onun varlığını Kabul ederim!. Fakat o inkarcı Kuranı açtığı anda gözü şu ayete değer: “Denizde başınıza bir musibet geldiğinde, O’ndan başka bütün yalvardıklarınız kaybolup gider.” (İsra: 67) Bunun üzerine inkarcı şöyle itirafta bulundu: Vallahi! Bu sözün bir insan tarfından söylenmiş olması mümkün değildir, Bilakis o bütün insanların sahibinin sözüdür dedi ve: “Allahtan başka ilah yoktur, Muhammed onun elçisidir” diyerek kelime-i şehadet getirdi.  

 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir