Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Gökteki Dağlar

Yeni alınan görüntülerden anlaşıldığına göre, bulutlardan oluşan gerçek dağların  ….Yeni alınan görüntülerden anlaşıldığına göre, bulutlardan oluşan gerçek dağların var olduğu tesbit edilmiştir. Bu dağların her birinin dayandığı bir temeli ve binlerce metre yükselen zirvesi vardır. Soğukların meydana geldiği ve oluştuğu yer işte bu bulutlardır, Yirminci asırdan önce hiç kimsenin bu görüntü ve manzaraları müşahede etmesi mümkün değildi. Yüce Allah söz konusu bu bulutların ince bir vasfını bir ayet-i kerimede bize şöyle bildiriyor: “Görmez misin ki Allah bir takım bulutları çıkarıp sürüyor; sonra onları bir araya getirip üstüste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunlar arasından yağmur çıkıyor. O, gökten, oradaki dağlardan (dağlar büyüklüğünde bulutlardan) dolu indirir. Artık onu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzak tutar” (Nur: 43). Bu ayet insanı dehşet ve hayrete sevketmiyor mu?

 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir