Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Uyku mucizesi

 

"Gece olsun gündüz olsun, uyumanız ve Allahın lütfünden nasibinizi aramanız da O'nun varlığının delillerindendir. Gerçekten bunda, işiten bir kavim için ibretler vardır." ….

(Nature Neuroscience) dergisinin yayınladığı yeni bir araştırmaya göre bilim adamları, insanlar için sadece geceleyin uyumanın yeterli olmadığını, kısa bir süre de olsa (bir saat veya yarım saat gibi) gündüz uyumanın gerekli olduğu sonucuna varmışlardır. Zira insan beyninin, gündüz boyunca üst üste gelen kalabalık bilgiler yığınıyla yorulduğunu, bu sebeple daha az başarı elde ettiğini gördüler. Durum böyle olunca da beyin bir miktar dinlenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu dinlenme beyin için adeta bilgileri düzenleme, hücre titreşimlerini tanzim etme ve insanın gün boyunca kazandığı bilgileri sabitleştirme mesabesindedir.

 

İşte bundan dolayı gündüz uyumanın veya kısa da olsa bir an uykuya dalmanın zorunlu olduğunu teyit etmişlerdir. Çünkü bu durum insan zekâsını kuvvetlendirip güçlü kılmaktadır. Bilim adamları araştırmalarında ayrıca şu noktayı tespit ettiler: Gündüzleri kısa sure uyumayı adet edinen kimselerin, ilmi başarı ve performanslarının daha iyi olduğunu, eşyaları hatırlamalarının da daha çabuk olduğunu gördüler.

Bilim adamları; uykunun, üzerinde düşünülmesi gereken bir mucize olduğunu, zira bilinmesi karışık olan hadiseler arasında yer aldığını söylemişlerdir. Allah ne yücedir ki, gece ve gündüz içerisinde uymanın önemine işaret ederek, üzerinde düşünmemiz gereken bir mucize olduğunu bildirerek Kuran'da şöyle buyurmuştur: "Gece olsun gündüz olsun, uyumanız ve Allahın lütfünden nasibinizi aramanız da O'nun varlığının delillerindendir. Gerçekten bunda, işiten bir kavim için ibretler vardır." (Rum: 23)      

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir