Bal Arısının Gözleri

Cuma, 19 Nisan 2013 21:18 yönetici
Yazdır

Bilim adamları; arının görebilmek için morötesi ışınları kullandığını keşfetmişlerdir  ….Bilim adamları; arının görebilmek için morötesi ışınları kullandığını keşfetmişlerdir. Arı bir video filmini izlediği vakit sadece sabit şekiller (resimler) görür. Çünkü ondaki görme gücü insanınkinden daha hızlıdır. Arının gözleri binlerce küçük mercekten oluşmaktadır. Bilim adamları bu tür bir tasarımın, arının ormanlar ötesini görmesine, böylece uçuşu esnasında karşısına çıkabilecek bir cisimle çarpışmadan, özellikle de kalabalık arı topluluğu arasında uçarken korunmasına yardımcı olduğunu görmüşlerdir. Pozitif (maddeci) bilim adamları, arının bu görme sistemini nasıl geliştirdiği konusuna hayret etmişlerdir. Halbuki arının sahip olduğu beyin sadece yüzlerce milyon hücreyi içermektedir. Diğer yandan bu beynin hacmi bir toplu iğrenin hacminden daha fazla değildir. Allah (c.c.) şöyle buyurur: “O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. O’nun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir! Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O’dur” (En’am:101).

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr