اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

آفرينش جنين و تاريكي ها

دانشمندان مي گويند كه تكامل جنين، سه مرحله تاريكي را در شكم مادر پشت سر مي گذارد كه....

ادامه مطلب...
 

نماز ماهيچه هاي بدن را قوي مي كند

نماز از بهترين انواع  ورزش به شمار مي رود، زيرا  در طول حيات مؤمن و بانظامي بسيار دقيق، همراه است و در نتيجه فرد از بيماري....

ادامه مطلب...
 

نماز فشار خون را كم مي كند

پژوهشگران مي گويند كه ايمان براي استمرار وجود بشر بسيار ضروري است؛ زيرا او را....

ادامه مطلب...
 

نماز سلولهاي مغز را فعال مي كند

وقتي كه انسان در نمازش مقابل خداوند مي ايستد و قلب خود را متوجه خالقش مي كند و بهشت، جهنم و حوادث روز قيامت و معاني آنچه....

ادامه مطلب...
 

نماز دستگاه ايمني را تقويت مي كند.

يك تحقيق جديد نشان داده است كه ميانگين بهبودي بيماري،برايبيماراني كه بر نماز مداومت دارند سريع تراست؛ زيرا نماز قلب هايشان....

ادامه مطلب...
 

نماز براي مادر باردار مفيد است

پژوهشگران ميگويند: كه زن باردار از حركات نماز براي قوي كردن ماهيچه هايش و گردشخون بهره مي برد و فشاري كه جنين بر پاها....

ادامه مطلب...
 

نماز آلزايمر را به تأخير مي اندازد

كتاب جديدي كه به تازگي از محقق  "نيوبرگ" از دانشگاه پنسيلوانيا در ايالات متحده منتشر شده است، در يافته است كه ايمان به خداوند....

ادامه مطلب...
 
اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد