اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

پس امروز جسد (بي جان) تو رانجات مي دهيم

 

" اي هامان! براي من آتشي برگل بيفروزوبرايم ساختمان (عظيم و) مرتفعي بنا كن شايد كه من ازخداي موسي....

فرعون طاغوت عصرخود بود . خداوند متعال درقرآن كريم درمورد داستان فرعون ، سركشي او وعاقبت وي مي فرمايد :

" وفرعون گفت : اي مردم ! من هيچ خدايي راغيراز خودم خداي شما نمي دانم ؛ " اي هامان! براي من آتشي برگل بيفروزوبرايم ساختمان (عظيم و) مرتفعي بنا كن شايد كه من ازخداي موسي خبري به دست آورم وبه راستي گمان مي كنم كه اواز دروغگويان است * فرعون ولشكريانش به ناحق درزمين تكبر (وسركشي) كردند وچنين پنداشتند كه به سوي ما بازنخواهند گشت * پس ما هم اوولشكريانش را (به كيفرآنچه كردند) مؤاخذه كرديم وآنان رادردريا غرق نموديم ؛ پس بنگركه عاقبت ستمكاران چگونه بود * " ( قصص/40-38 ).

ولي خداوند متعال اراده كرد كه اوراغرق كند وسپس جسدش راباقي گذارد تاامروزه مردم عصرما اين جسد را ببينند تاجاييكه اين موضوع اعجاب دانشمندان رابرانگيزد واين درحالي است كه جسد فرعون هنوزهمچنان گذشته سالم باقي مانده است !

دانشمنداني كه كارسرپرستي جسد موميايي او را به عهده دارند ، ازاينكه چگونه جسد فرعون عليرغم غرق شدنش نجات يافته ، ازاعماق دريا بيرون آورده شده وامروزه به دست ما رسيده است شگفت زده شده اند واين همان حقيقتي است كه قرآن درآيه اي عظيم آن رابيان فرموده است .

خداوند بلند مرتبه دراين مورد مي فرمايد :

" (اي فرعون !) امروزجسد (بي جان) تورا نجات مي دهيم تا براي آيندگاني كه پس ازتومي آيند نشانه اي باشد وبه راستي كه بسياري ازمردم ازنشانه هاي ما غافل هستند ." (يونس/92)

 

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد