اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

كمك كردن دردنياي مورچگان....

 

" درنيكوكاري وتقوي به يكديگركمك كنيد ؛ ولي درگناه وستمكاري يكديگر را ياري نكنيد....

مورچه درميان مخلوقات خداوند بيشترين علاقه رابراي همكاري ، فداكاري ، ازخودگذشتگي وكمك به ديگران دارد ؛ ولي چرا اين جاندار چنين علاقه ورفتاري ازخود نشان مي دهد ؟!  پس با هم مي بينيم وتفكرمي كنيم ....

 

در اين عكس " پل زنده اي " ازمورچه ها رامي بينيم . مورچه ها تمام آنچه را كه دارند براي كمك به ديگران فدا مي كنند وازاين رو پلي موقت همچون يك راه براي عبورمورچگان ديگرمي سازند!

آيا اين منظره ما رابه تفكردرخلقت خداوند بلند مرتبه فرانمي خواند ؟! به خصوص اينكه دانشمندان پي برده اند كه بزرگترين خوشبختي در زماني است كه به ديگران كمك مي كني ! وازاين روست كه مي گويند مال ، قدرت وشهرت دليل خوشبختي نيستند ؛ بلكه سعادت واقعي دركمك وياري رساندن به نيازمندان است !... سبحان الله .

آيا مورچه ها اسرارخوشبختي را درك كرده اند وبا كشف اين حقيقت به آن عمل مي كنند درحاليكه ما انسانها ازآن غافل هستيم ؟!

خداوند سبحان دراين مورد مي فرمايد :

" درنيكوكاري وتقوي به يكديگركمك كنيد ؛ ولي درگناه وستمكاري يكديگر را ياري نكنيد وازخداوند بترسيد كه همانا عقاب خداوند شديد است . " (مائده/2)

 ---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد