اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

بادها و ابرها


دانشمندان دريافتند كه بادها در تشكيل ابرها نقش مهمي دارند....

دانشمندان دريافتند كه بادها در تشكيل ابرها نقش مهمي دارند. به طوري كه بخار آب را آورده و ذرات غبار موجود در هوا با هر بار تكرار اين بارگذاري ميليونها قطره كوچك دور هم جمع شده و يك قطره آب را تشكيل مي‌دهد. از سويي ديگر باد، ابرها را بارگذاري كرده و باعث باريدن باران مي‌شود.

قرآن از قرنها قبل به اين پديده اشاره كرده بود و مي‌فرمايد:

 

"وما بادها را باردار كننده فرستاديم و از آسمان آبي فرو فرستاديم و شما را بدان سيراب ساختيم و شما خزانه آن نيستيد"

(سوره الحجر-آيه 22)

اين آيه مومن را به انديشه و تفكر به عظمت و بزرگي خداوند وامي‌دارد.

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد