اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

دنیای غرب به اصول اسلام بازمی گردد .....

به تازگی صداهایی از جهان غرب شنیده می شود که برلزوم جدایی دختر وپسرازیکدیگر درهنگام تحصیل وآموزش تأکبد دارد که این ضرورت حتی اولین....

به تازگی صداهایی از جهان غرب شنیده می شود که برلزوم جدایی دختر وپسرازیکدیگر درهنگام تحصیل وآموزش تأکبد دارد که این ضرورت حتی اولین دوران تحصیل را نیز دربرمی گیرد واین همان چیزی است که دین مبین اسلام ما را به آن دعوت کرده است ...

روزنامه Daily mail  مقاله ای به چاپ رسانیده در مورد ضرورت جدایی فرزندان ازیکدیگردر دوران آموزش ابتدایی؛ درحالیکه سالهای مدیدی بود که جهان غرب برلزوم مساوات بین دو جنس مؤنث ومذکرتأکید داشت واین درحالی است که خداوند حکیم درآیه 36 سوره آل عمران می فرماید:

" ومذکرهمچون مؤنث نیست "

حال جهان غرب پس ازاینکه یقین حاصل کرده است که مرد همچون زن نیست به راه و روش قرآن بازگشته است .

اخیرا با روشی دانشمندان اطلاعات متفاوتی را دردو جنس مخالف مورد بررسی قراردادند به این نتیجه رسیدند که تمرکز حواس کودک درزمانیکه با کودکان همجنس خود می باشد بیشتراست؛ یعنی اینکه درآموزش پسربچه ها دریک کلاس ودختربچه ها درکلاس دیگری باشند وبه همین ترتیب عملکرد آنان ازنقطه نظرعلمی بالاترمی رود .

دکترلئونارد ساکس با تألیف کتابی درمورد این مسأله کوشید تا ثابت کند که آموزش درمحیط مختلط سودمند نیست چراکه روح رقابت وفرصت های ابداع ونوآوری را کاهش می دهد وبه همین دلیل لازم است که دختران وپسران ازمراحل اولیه آموزش درقبل ازمدرسه یعنی ازسن 5 سالگی ازیکدیگرجداشوند ؛ زیرا سرعت یادگیری دختروپسر وهمچنین سرعت رسیدن به سن بلوغ درآنان مختلف است .

تحقیقات فراوانی وجوددارد که تأکید می کنند جداکردن دختران وپسران به عنوان یک عمل ایده آل درتربیت مطرح می باشد والبته این عمل جداسازی فقط مختص آموزش وتربیت نیست بلکه در مورد خواب یا حتی درزندگی به صورت عمومی مطرح می باشد زیرا نحوه ی عملکرد مغزمرد با مغززن متفاوت است واینجاست که تعالیم دین اسلام رابه یاد می آوریم مبنی برلزوم جداکردن دختران وپسران ازیکدیگردرامرآموزش وحتی درخواب . رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم دراین مورد می فرماید :

"بسترهای خواب آنان را ازیکدیگر جدا کنید"

البته دین مبین اسلام فقط به این اندازه اکتفا نمی کند بلکه ما را امرمی نماید به اینکه حتی نگاه خود رانیز از جنس مخالف (نامحرم) کوتاه کنیم چراکه این کاربرای پاکی وطهارت ما بهتراست .

خداوند بلندمرتبه درآیه 30 سوره مبارکه نورمی فرماید :

" (ای رسول) به مردان مؤمن بگو که نگاه های خود را(ازنامحرمان) کوتاه کنند و فروج خود را ازعمل حرام حفظ نمایند که این کاربرای پاکی آنان بهتراست؛ همانا الله به آنچه می کنند اگاه است "

من دراینجا برادران جوان خود رانصیحت می کنم که درهرزمانیکه درمعرض مشاهده ی آنچه که خداوند علیم حرام کرده است قرارگرفتند این آیه ی شریفه ازقرآن راقرائت کنند که تلاوت این آیه حلاوتی به آنها ارزانی می دارد که شیرینی آن را درقلب وروح خود حس خواهند کرد .

به طورقطع کسی که اخبارجدیدعلمی را در رسانه ها پیگیری می کند ملاحظه می نماید که سالهاست فریاد محققین برای دوری جستن ازشرابخواری وهمچنین اسراف درخوردن وآشامیدن ونیزضرورت توجه به بهداشت جسمی جهت مصونیت ازخطرویروس ها بلنداست ؛ به طورحتم  دانشمندان وپژوهشگران غربی پس از افزایش خوفناک جرائم مربوط به تجاوزبه عنف درجوامع هم اکنون دعوت می کنند به لزوم اینکه زنان ودختران جوان با پوشش ولباس سنگین و مناسب خود را بپوشانند . حال سؤال این است :

آیا این همان مسأله ای نیست که دین اسلام چهارده قرن قبل ان را مطرح کرده است ؟!

خداوند صاحب عزت درقرآن کریم می فرماید :

" وهرکس غیرازدین اسلام دین دیگری راطلب کند (وبه آن رغبت نشان دهد) ازاو پذیرفته نخواهد شد وچنین کسی درسرای آخرت از زیانکاران خواهد بود "      سوره آل عمران آیه 85

 ---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

منبع:

 

    Boys need to be taught separately from the age of five, says expert, Daily Mail, 23/1/2008.

 

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد