اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

درمان با رنگ سبز

هم اكنون روش جديدي براي درمان افسردگي مورد شناسايي قرارگرفته وآن درمان....هم اكنون روش جديدي براي درمان افسردگي مورد شناسايي قرارگرفته وآن درمان از طريق نگاه كردن ونگريستن دقيق دررنگهاي سبز طبيعت است . به طورقطع نگريستن دقيق به مدت يك ساعت به طورروزانه دردرختان ، گلها ورنگهاي جذاب ودلفريب روشي مؤثربراي درمان افسردگي ، نااميدي وبسياري ازاختلالات رواني مي باشد واين همان نكته اي است كه دركلام خداوند متعال مي يابيم :

" و(خداوند) براي شما ازآسمان آبي نازل كرد كه (ازطريق آن) باغهايي شادي آفرين رويانيديم ."  نمل/60

حال باهم دراين ارتباط جالب بين كلمه" باغ ها" وكلمه "شادي آفرين" دقت مي كنيم واين درحالي است كه محققان براين باورند كه نگاه به باغ ها ودرختان سبب ايجاد شادي وسرور دروجود انسان ها مي شود ....سبحان الله !

 

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa


 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد