اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

آلودگي محيط زيست

دردومين كنفرانسي كه درآغاز سال 2007 ميلادي وبا حضوربيش از 500 نفردرپاريس....


دردومين كنفرانسي كه درآغاز سال 2007 ميلادي وبا حضوربيش از 500 نفردرپاريس برگزار شد ، فراخوان سريعي براي بازگشت به محيط زيست پاك وعاري ازآلودگي داده شد وتاكيد گرديد كه اين آلودگي شامل دريا ، خشكي وحتي انسانها ، گياهان وحيوانات نيز       مي شود وبه طورقطع انسان مسؤول اين آلودگي است كه نتيجه آلوده كننده هاي خطرناك محيط زيست مي باشد ؛ همچنين بايد تدابيرمناسبي جهت توقف آلودگي هوا اتخاذ شود ؛ وعجيب آن است كه قرآن كريم درآيه41 سوره روم به اين مطلب اشاره كرده ومي فرمايد :

" فساد (آلودگي) دردريا وخشكي پديدارشد ؛ به سبب آنچه مردم با دستانشان انجام داده اند تا (سزاي) بعضي ازآنچه راكه عمل كرده اند به آنان بچشاند ، شايد كه بازگردند . "

آيا اين آيه شريفه دلالت براين امرنمي كند كه قرآن كريم مارا به حفاظت ازمحيط زيست فراخوانده است ؟

 

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 


 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد