اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

لايه روز

عكس هايي كه ازطريق فضا اززمين گرفته شده اند نشان مي دهد كه روز، يك طبقه....


عكس هايي كه ازطريق فضا اززمين گرفته شده اند نشان مي دهد كه روز، يك طبقه واقعا نازكي است كه ضخامت آن كمتراز يك درصد قطرزمين راشامل مي شود واين لايه به طورمداوم عبورمي كند وازمكان خود جدامي شود ؛ درست به همان صورتي كه پوست جدا مي شود وسپس تاريكي باسيستمي دقيق وپيچيده جايگزين آن مي شود واين پديده همان چيزي است كه قرآن كريم ازقول خداوند متعال بيان فرموده است :

" ونشانه اي (ديگر) براي آنان شب است كه روز را (مانند پوست) ازآن جدا مي كنيم پس بناگاه درتاريكي فرومي روند ."  يس/37

اين درحالي است كه رؤيت واضح اين لايه غيراز قرن بيستم درهيچ دوره اي ازتاريخ براي انسان مقدورنشده بود !

آيا اين آيه شريفه برراستي قرآن گواهي نمي دهد ؟!

 

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa


 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد