اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ساختمان كيهاني

درجهان هستي بيش از100 ميليارد كهكشان جود دارد وهركهكشاني نيز بيش از100 ميليارد....


درجهان هستي بيش از100 ميليارد كهكشان جود دارد وهركهكشاني نيز بيش از100 ميليارد ستاره دارد !

دانشمندان اخترشناس مي گويند كه اين كهكشانها "ساختمان كيهاني"                (Cosmic  Building) راتشكيل مي دهند واين حقيقتي است كه قرآن كريم ازقول خداوند متعال بيان فرموده است :

" (اوخدايي است كه) آسمان رابراي شما ساختماني قرار داد ."   بقره/22

كلمه " بناء " دراين آيه شريفه يك اعجازعلمي درقرآن به شمارمي رود؛ زيراكه         كيهان شناسان اصطلاح " ساختمان كيهاني " رابه كارنمي بردند مگر درعصرجديد ! ولي قرآن كريم اين اصطلاح كاملا علمي را در1400 سال قبل به كاربرده است ؛ آنجا كه خداوند حكيم مي فرمايد :

 

" آيا آفرينش شما دشوارتراست يا آسماني كه (او) آن را ساخت ؟!  نازعات/27

 

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد