اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

مشرق ها ومغرب ها

پس ازكشف كرويت زمين مشخص شد كه زمين درهرلحظه به دليل....


پس ازكشف كرويت زمين مشخص شد كه زمين درهرلحظه به دليل چرخشش به دورخود داراي مشرق ها ومغرب هايي نسبت به خورشيد است ؛ به اين صورت كه وقتي خورشيد درمنطقه اي از زمين طلوع مي كند ، درهمان لحظه درمنطقه ديگري غروب مي كند وبراين اساس پاياني براي مشرق ها ومغرب ها متصورنيست واين همان حقيقتي است كه خداوند متعال درقرآن كريم به آن اشاره كرده است :

" سوگند به پروردگار مشرق ها ومغرب ها " (سوره معارج آيه40)

 

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa


 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد