اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ازاسرارمرگ 2

متخصصان قلب وعروق تاكيد مي كنند كه پديده مرگ ناگهاني درسالهاي اخير گسترش بسياري پيداكرده است ؛ به طوريكه عليرغم پيشرفت ....


ازاسرارمرگ (4)

متخصصان قلب وعروق تاكيد مي كنند كه پديده مرگ ناگهاني درسالهاي اخير گسترش بسياري پيداكرده است ؛ به طوريكه عليرغم پيشرفت علم پزشكي تعداد افرادي كه با مرگ ناگهاني ازدنيا مي روند درحال افزايش است واين موضوعي است كه آماردقيق آن را سازمان ملل متحد بيان داشته است وتاكيد شده است كه پديده مرگ ناگهاي درگذشته تا اين حد آشكار نبوده واين يك پديده جديد است كه عليرغم تمام اقدامات پيشگيرانه درحال افزايش مداوم   مي باشد . دراينجا حديثي عجيب ازقول پيامبر اعظم (ص) مي بينيم كه اعجازي پزشكي وغيرقابل انكار درآن جود دارد . پيامبر(ص) مي فرمايد :

" همانا ازعلائم ساعت قيامت اين است كه مرگ ناگهاني ( بين مردم ) ظاهر مي شود . ( به روايت الطبراني )

آيا اين اعجاز پزشكي در اين حديث شريف گوياي اين حقيقت نيست كه محمد (ص) فرستاده اي ازجانب خداست واگراو فرستاده خدا نمي بود پس ازچه جايي اين خبرعلمي را بيان     مي فرمود ؟!

بنابراين شايسته است كه به سوي خداوند توبه كنيم واز اوبخواهيم تا اين مرگ را ازما دورنمايد .

 

 

ازاسرارمرگ (5)

دانشمندان تاكيد مي كنند كه مرگ درداخل نطفه خلق مي شود وداخل سلولهاي جنين دررحم مادر تغييرات لازم را مي يابد .

دانشمندان همچنين مي گويند : داخل هرسلول عناصري مثل دريچه هاي اطمينان آفريده   شده اند كه زندگي سلول را فرماندهي مي كنند و پس ازهرتقسيم سلولي حجم اين عناصرتغيير مي كند وهرچه طولش كوتاهتر مي شود به مرگ نزديكتر مي گردد وزماني كه به حجم معيني مي رسد توليدمثل سلول متوقف شده وسپس مي ميرد واين همان حقيقتي است كه قرآن عظيم مارا ازآن باخبرساخته است :

" ما مرگ را دربين شما مقدر ساختيم وهيچكس نمي تواند برما سبقت بگيرد . (واقعه/60)

اين بدان معناست كه خداوند تبارك وتعالي سيستمي برنامه ريزي شده را براي عمليات مرگ قرارداده است . دراين راستا دانشمندان اصطلاح علمي جديدي را با عنوان " مرگ برنامه ريزي شده براي سلول " نامگذاري كرده اند . بنابراين مي بينيم كه آيه شريفه ( مامرگ رابين شما مقدرساختيم ) باحقايق علمي مطابقت دارد كه اين موضوع دليلي محكم براعجازقرآن كريم است .

 

ازاسرارمرگ (6)

در تمام سلولهاي بدن فعل وانفعالاتي صورت مي گيرد كه دانشمندان آن را        "عملكردهاي واژگوني" نامگذاري كرده اند كه بعد از زمان معيني ازآغاز زندگي سلول اتفاق مي افتد ؛ به اين صورت كه سلول رشد كرده ، بزرگ شده وشروع به فعاليتهايش مي كند ولي بعد ازمدت معيني عملكردهاي واژگوني درداخل سلولها آغاز مي شود !

دانشمندان مي گويند كه اين عمليات رابه هيچ عنوان نمي توان متوقف كرد چراكه متوقف كردن اين عمليات به معناي مرگ است ؛ زيرا مرگ دراين سلول برنامه ريزي شده است ؛ يعني مرگ برنامه ريزي شده با جلوگيري كردن از عمليات واژگوني دچار اختلال شده و سلول خواهد مرد ودر اينجاست كه كلام حق متجلي مي شود :

" وهركس را كه عمر طولاني داديم آفرينش اورا وارونه ( واژگون ) مي كنيم ؛ پس آيا تعقل نمي كنند ؟!" ( يس/68)

حال وقتي دركلمه ( واژگون مي كنيم ) دراين آيه شريفه دقيق مي شويم مي بينيم كه تعبيري دقيق ازعمليات واژگوني كه درتمام سلولهاي بدن انسان مثل سلولهاي مغز، كبد وقلب انجام مي گيرد به كاررفته است كه سرانجام اين عملكردهاي واژگوني كه به طوردائم انجام        مي گيرد به مرگ منتهي مي شود ... سبحان الله !

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 


 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد