اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

اسراركيهان وفضا 1

اين يك اصل ثابت علمي است كه خروج انسان به خارج ازكيهان براي اوغيرممكن است ؛ زيرا     مسافت هايي كه ما را ازدورترين....


1- كرانه هاي كيهان

خداوند تبارك وتعالي درحالي كه انسانها وجنيان رابه مبارزه دعوت مي كند مي فرمايد :

" اي گروه جن وانس ! اگرمي توانيد ازكرانه هاي آسمانها وزمين خارج شويد ؛ پس بيرون رويد ؛ خارج نمي شويد مگربا سلطان ( نيروي برتر) .  (الرحمن/33)

اين يك اصل ثابت علمي است كه خروج انسان به خارج ازكيهان براي اوغيرممكن است ؛ زيرا     مسافت هايي كه ما را ازدورترين كهكشان قابل رؤيت جدامي كند بيشتراز20 ميليارد سال نوري باما فاصله دارد واگرانسان بتواند باسرعت نوركه بالاترين سرعت درجهان هستي است حركت كند ، درآن صورت به 20 ميليارد سال زمان نياز دارد! حال باخود تامل كنيد كه آيا انسان مي تواند چنين كاري    كند ؟!

اين حقيقتي علمي است كه قرآن كريم در14 قرن پيش بيان فرموده است !


2- شكاف ماه

دانشمندان آژانس فضايي آمريكا (ناسا) به تازگي وجود شكافي را برسطح ماه كشف كرده اند كه طول اين چاك به هزاران كيلومترمي رسد وبه دنبال آن مجموعه اي بزرگ ازشكافهاي ماه راكشف كردند ولي تاكنون دليل اين پديده رانمي دانند ؛ درحاليكه قرآن كريم ازقول خداوند سبحان به اين حقيقت اشاره كرده ومي فرمايد :

" ساعت نزديك شد وماه شكافته شد ." (قمر/1)

امكان دارد كه آشكارشدن اين شكاف وتصويرآن ازسوي دانشمندان غربي دليلي برنزديكي ساعت قيامت باشد . الله اعلم

 

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 


 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد