اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

اسراربرخاستن درشب

دركتاب " نسخه هاي ارزشمند اثبات شده واسراردرمان طبيعي " كه به زبان انگليسي ازسوي مجموعه اي ازمؤلفين آمريكايي درسال 1993 به چاپ رسيد....دركتاب " نسخه هاي ارزشمند اثبات شده واسراردرمان طبيعي " كه به زبان انگليسي ازسوي مجموعه اي ازمؤلفين آمريكايي درسال 1993 به چاپ رسيد ، ازفوايد متعدد درماني كه برخاستن ازبسترخواب درطول شب ، تحرك اندك دردرون خانه ، اقدام كردن به برخي تمرينات ورزشي سبك ، ماساژ با آب وتنفس عميق دارد مطالبي راعنوان كرده است!

بررسي هاي علمي ثابت كرده است فردي كه مدت زماني را درشب ازخواب بيدارمي شود واقدام به برخي فعاليت ها مي كند دچارمرگ ناگهاني درحين خواب نمي شود . پس سپاس خدايي راكه پيامبر رحمت رابرما مبعوث كرد واوما را برانجام كاري سفارش نكرد مگرآنكه درآن مصلحت و منفعتي نهفته است ؛ همان كسي كه درطول شب برمي خاست ، وضو       مي گرفت ، نمازمي گزارد ودرخلقت مخلوقات خداوند سبحان تفكرمي كرد !

حال جا دارد كه به باطن خود رجوع كنيم وببينيم كه آيا كردارمان با آنچه كه رسول خدا (ص) ما رابر انجام آن سفارش كرده است مطابقت دارد يا خير؟

خداوند بلندمرتبه دراين مورد مي فرمايد :

" نمازرا اززوال آفتاب تا تاريكي كامل شب به پا داروقرآن فجررا ( نيز) به جا آوركه همانا قرآن فجرمورد نظر(فرشتگان) است . (اسراء/78)

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa


 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد