اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

اعجازغيبي5

اگرنگاهي به كشورهاي غربي بيندازيم مشاهده خواهيم كرد كه چگونه فحشاء دراين كشورها آن هم درمعابروسواحل دريا به صورت علني....


رسول الله كه سلام ودرودخداوند براو باد مي فرمايد:

" قسم به آنكه جانم به دست اوست كه اين امت نابودنمي شود تاوقتي زماني فرارسد كه درآن زمان، مرد(به منظورشهوتراني) زن را(به صورت علني وآشكار)درمعابربرزمين قرارمي دهد وبا او(به گناه وفحشاء) مشغول مي شود......"[به روايت ابويعلي]

اگرنگاهي به كشورهاي غربي بيندازيم مشاهده خواهيم كرد كه چگونه فحشاء دراين كشورها آن هم درمعابروسواحل دريا به صورت علني وبه اشكال مختلف انجام مي گيرد وهيچكسي رانمي بينيد كه به آنها بگويد : اتقواالله (ازخداوند بترسيد).

حال پرسش اين است : چگونه نبي بزرگوارمي دانست كه زماني خواهدآمدكه درآن زمان فحشاء به عنوان يك حق قانوني وآشكارهمانطوركه امروزه شاهداين رفتارزشت هستيم دركشورهاي غربي وحتي برخي ازكشورهاي اسلامي به تقليد ازفرهنگ غرب انجام ميگيرد؟!

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد