اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

اعجازغيبي7

مدتهاپيش شايعه اي قوي درسراسردنيا بر سرزبان ها افتاد مبني براينكه درماه دسامبرسال 2012 ميلادي قيامت بوقوع خواهدپيوست....


مدتهاپيش شايعه اي قوي درسراسردنيا بر سرزبان ها افتاد مبني براينكه درماه دسامبرسال 2012 ميلادي قيامت بوقوع خواهدپيوست و اين درحالي بود كه حتی ادعا مي شد دانشمندان نيزاطلاعات مربوط به پديده هاي ويرانگركيهاني (ازجمله حادثه ي مذكور) را مخفي نگه مي دارند....!

ولي پس ازتحقيقات دقيق ، اين مسأله بردانشمندان آ‍ژانس علوم فضايي آمريكا(ناسا) روشن شدكه اين شايعه پايه واساس علمي ندارد ودرسال مذکوريعني سال 2012 ميلادي جزبرخي پديده هاي معمولي وطبيعي هرگزاتفاق ديگري رخ نخواهد داد.

ما نيزدرجواب اين شايعه بيان داشتيم كه خداوند متعال وبلندمرتبه دركتاب عظيم خود يعني قرآن کریم اعلام كرده است كه جزذات پاك او كسي ازوقوع ساعت قيامت آگاه وباخبرنيست ؛ چراكه دراين باره مي فرمايد:

" ازتودرمورد ساعت (قيامت) مي پرسند كه درچه زماني به وقوع خواهد پيوست؟ (به آنان) بگو: علم آن فقط نزد پروردگارمن است ؛ جزاوهيچكس وقت آن را آشكارنمي سازد ؛ (اين حادثه) درآسمانها وزمين سنگين (وبا اهميت) است (و) جزبه طورناگهاني به سراغ شما نمي آيد؛ (باز) ازتو چنان سؤال مي كنند كه گويي تواز زمان وقوع آن آگاهي ! بگو: علم آن فقط درنزد خداست ولي بيشترمردم اين را نمي دانند." (سوره مباركه اعراف آيه 187)

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد