اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

اعجازغيبي 8

بی شک پدیده ی شباهت مردان به زنان وبالعکس (چه ازنظرظاهری وچه ازنظرتمایلات جنسی) دردنیای امروزمسأله ای گسترده می باشدتاجاییکه....


رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم می فرماید :

" ازنشانه های نزدیکی ساعت (رستاخیز) این است که مردان شبیه زنان وزنان شبیه مردان می شوند."[به روایت ابونعیم]

بی شک پدیده ی شباهت مردان به زنان وبالعکس (چه ازنظرظاهری وچه ازنظرتمایلات جنسی) دردنیای امروزمسأله ای گسترده می باشدتاجاییکه بسیاری ازدولتها ازدواج دوانسان همجنس رامجازمی دانند وحتی برای آن قانون نیزوضع می کنند تا همجنس بازان بتوانند به راحتی وتحت حمایت قانون به این کارخلاف فطرت انسانی مبادرت ورزند!

این درحالی است که کسی پیش بینی این مسأله را درزمان پیامبرکه درود خداوند براو وخاندانش باد نمی کرد یا حتی انتظاروقوعش رادراین حد نداشت ؛ ولی رسول خدا صلوات الله وسلامه علیه ما راازآن باخبرکرده است. چرا؟!.... چون این مسأله دلیلی برصدق نبوت اودراین عصرباشد .

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد