اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

اعجازغیبی9

اگرامروزه نظری به خیابانهای کشورهای غیراسلامی وحتی اسلامی بیندازیم ، شاهد تعداد زیادی ازمغازه های فروش مسکرات ومشروبات الکلی وهمچنین....


حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم درحدیث دیگری می فرماید :

" ازشروط برپایی ساعت (قیامت) علنی شدن زنا وشرابخواری است."[به روایت بخاری]

اگرامروزه نظری به خیابانهای کشورهای غیراسلامی وحتی اسلامی بیندازیم ، شاهد تعداد زیادی ازمغازه های فروش مسکرات ومشروبات الکلی وهمچنین رقاص خانه ها وبعضا مراکزفسادی خواهیم بود که درگوشه وکنارشهرها به چشم می خورد ؛ ازدیگرمصادیق این حدیث شریف درعصرحاضرمی توان به صدها شبکه ی مستهجن ماهواره ای اشاره کرد که به صورت آشکاربه تبلیغ وانتشارزنا وفحشاء می پردازند واین خود مهرتأییدی  است براینکه فحشاء به صورت علنی گسترش یافته است .

این مسائل غیراخلاقی تاآنجاپیش رفته که دردهه های اخیربیماری خطرناک ایدزپدیدارشد ومیلیونها انسان از زن ومرد درسراسردنیا به آن آلوده شدند.... به راستی چه کسی پیامبربزرگوارصلوات الله وسلامه علیه راازاین مسأله آگاه ساخته است ؟

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد