اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

اعجازغیبی13

این حدیث شریف خبرازحوادثی می دهدکه مادراین عصرباآنها دست به گریبانیم؛ مانند افزایش فتنه ها، فراوان شدن دروغ....


حضرت محمدصلی الله علیه وآله وسلم درحدیث شریف دیگری می فرماید:

" ساعت (قیامت) برپانمی شود تازمانیکه فتنه ها آشکارشود ودروغ فراوان گردد وبازارها به یکدیگرنزدیک شوند وزمان کوتاه گردد." [به روایت احمد]

این حدیث شریف خبرازحوادثی می دهدکه مادراین عصرباآنها دست به گریبانیم؛ مانند افزایش فتنه ها، فراوان شدن دروغ ، ازدیاد بازارهای مختلف ونزدیکی آنها به یکدیگر(به طوریکه درهرلحظه می توان بابازارهای مالی سراسردنیا به صورت آنلاین ارتباط برقرارکرد وحتی اقدام به خرید وفروش اینترنتی ازآنها کرد) وکوتاه شدن زمان به صورتیکه ارتباطات دیجیتالی مثل تلفن،موبایل،کامپیوتر، ماهواره ، فکس و....اطلاعات وتصاویررا ازشرق وغرب عالم درحداقل زمان دراختیارماقرارمی دهند تادرجریان امورومسائلی که درحال وقوع هستند قراربگیریم!

به راستی چه کسی پیامبرخدا صلوات الله وسلامه علیه را ازاین حوادث آگاه ساخته است؟!

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد