اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

اعجازغيبي16

اگرامروزه نظري بيندازيم به اختراعات جديدي همچون : سفينه هاي فضايي ، اينترنت ، موبايل ، تلويزيون ، ماهواره....


خاتم المرسلين حضرت محمد صلوات الله وسلامه عليه درحديث شريف ديگري مي فرمايد:

" ساعت(قيامت) برپانمي شود تازمانيكه اموربزرگي راببينيد كه درگذشته هرگزآنها رانديده بوديد وحتي درموردآن امورنيزبايكديگرصحبت نكرده بوديد." [به روايت احمد]

اگرامروزه نظري بيندازيم به اختراعات جديدي همچون : سفينه هاي فضايي ، اينترنت ، موبايل ، تلويزيون ، ماهواره ، اسلحه هاي كشتارجمعي وبيماريهاي خطرناكي مثل ايدز، آنفولانزاي خوكي و.....خواهيم ديد كه دراقوام گذشته هرگزكسي درمورد اين اختراعات واكتشافات وبيماريها چيزي نشنيده بود وحتي تصوروجود چنين چيزهايي راهم نمي كرد ؛ امروزه ما مي توانيم با هركسي كه بخواهيم ازطريق موبايل وتلفن وازهزاران كيلومتردورترصحبت كنيم وحتي تصويراورا به طورهمزمان مشاهده كنيم ؛ امروزه انسان توانسته به ماه سفركند ويا مريخ را با تكنولو‍ژي خود مورد كنكاش وجستجوقراردهد ؛ امروزه انسان موفق به طراحي وساخت هواپيماهاي مافوق صوت گرديده است وهزاران دستاورد ديگركه تمام اين اموربراي مردمان امت هاي گذشته درتاريخ بشريت اموري عجيب وحتي غيرقابل تصوربوده است واين حديث شريف خود دليلي برصدق كلام گوينده ي آن است .

به راستي اگرآن مردبزرگوارفرستاده اي ازسوي حضرت الله رب العالمين نبود پس چگونه مي دانست كه چنين امورعظيمي كه درامت هاي گذشته سابقه نداشته است درآينده به وقوع خواهد پيوست؟!

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد