اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

اعجازغيبي17

حال اگربه عصرحاضرنظري بيندازيم، خواهيم ديد كه موسيقي وانتشارش درتمام جوامع به شكلي غيرقابل تصوررواج يافته است كه ازجمله....


نبي اعظم صلي الله عليه وآله وسلم درحديث شريف ديگري مي فرمايد:

" درآخرالزمان ذلت وتهمت وزشتي خواهد بود...سؤال شد: اي رسول خدا آن چه زماني است؟ فرمود: زماني كه آلات موسيقي وزنان خواننده ورقاص ظاهروعلني شوند." [به روايت ابن ماجه]

حال اگربه عصرحاضرنظري بيندازيم، خواهيم ديد كه موسيقي وانتشارش درتمام جوامع به شكلي غيرقابل تصوررواج يافته است كه ازجمله مي توان به ده ها هزاراززنان خواننده ورقاصه درسراسردنيا اشاره كرد ؛ البته تأسف بارتراين مسأله است كه صدها شبكه ي ماهواره اي ازچهارگوشه ي جهان اقدام به پخش ترانه هاي اين زنان خواننده ورقاصه آن هم به صورت شبانه روزي مي كنند واين درحالي است كه اين پديده ي ناخجسته درچنين سطح وبا چنين كيفيتي هرگزدرزمان پيامبرعظيم الشأن كه درود خداوند براوباد متداول ورايج نبوده است وازاين روست كه مي توان اين حديث شريف را اعجازي حقيقي براي آن بزرگواربه شمارآورد ؛ چراكه براي احدي درآن عصرمقدورنبوده است كه بتواند ازانتشارخوانندگي به اين شكل دهشتناك درآينده خبردهد؛ مگرفرستاده ي خداوند لاشريك.

---------------------

به قلم: عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/fa

 

اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد